På riksnyheterna i Sverige belyses hur viktiga träden är för städernas miljö. Vi som arbetar med utemiljöer och våra kompetenser blir alltså allt viktigare när nu klimatet förändras.


Forskarna vid, SLU, har i en ny studie, 16000 stadsträd i nio svenska städer, från Luleå i norr till Malmö i söder. Syftet har varit att ta fram kvantitativa värden på vad träden bidrar med. Genom trädens blad/barr-massa fångas regnvatten upp. Granarna i Luleå och skogsekarna i Hässleholm hanterar tillsammans 100.000 m3 regnvatten. Björkarna i Luleås stadskärna har vid studien visat sig lagra kol som motsvarar ett årligt utsläpp av 1600 bilar. Lägger vi därtill de estetiska värdena så blir träden ovärdeliga. Kyrkogårdarna har en stor och viktig bank av träd som bidra till att nå satta miljö mål.