Om oss

Vår affärsidé

Vår kompetens är att leverera tjänster som stödjer Svenskakyrkans församlingar i deras myndighetsuppdrag att vara huvudman för begravningsverksamheten. Församlingarna har en viktig samhällsfunktion där vi kan bidra till att administrationen bedrivs rättssäkert och effektivt. Rekrytera och anställa personal är kostsamt varav vi kan erbjuda stöd vid vakanser mm, vilket även gäller vår verksamhet kyrkomusik. 

Vi har idag uppdrag att leda kurser i bla. arbetsmiljö, miljö och kvalitet för kvalificerade trädgårdsanläggare på yrkeshögskolan, Akademi Båstad.

På Trygg AB vars verksamhet är inriktad på säkerhet, kulturvård och entreprenader på kyrkogårdar har jag som uppdrag att skapa kundkontakter.

Ni kan av mig förvänta punktlig-, envis-, tillgänglighet och såklart förmågan att lösa problem och driva verksamheter framåt.

Jag tycker om relationer med människor där humor förutom seriositet är en viktigt och jag är lätt att samarbeta med.
Estetik och kvalitet är viktigt för mig, renoveringar mm skall göras hållbart och med stor yrkesskicklighet.

Jag har ett gediget intresse av kyrkogårdarnas kulturarv och drift.

Tjänster för kyrkogårdsförvaltningar

1. Gravbok

Vi hjälper våra kunder att aktualisera  och digitalisera gravboken för en säker och effektiv  handläggning av gravrätter.  

Tjänsten levereras genom inventering på kyrkogård, arkiv mm och dessa uppgifter förs över till de digitala programmet. 

Vi kan även infoga annan relevant information till gravboken som kyrkogårdsförvaltningen bör ha registrerat i en data bas så som, kulturgravar, bristfälligt förankrade gravstenar mm.

Gravkarta

Vi hjälper våra kunder med att digitalisera kyrkogårdens kartor där gravplatsernas orientering och vegetationsytor mm specificeras vilket möjliggör ett effektivt sätt till att beräkna volymer.

Tjänsten utförs genom inritning från ett  flygfoto samt på plats för viss manuell mätning.

2. Vård och underhållsplan

Vi hjälper våra kunder att få ett digitalt underlag till vård och underhållsplanen som både tillgängliggör och  underlättar det obligatoriska revideringsarbetet vart tionde år.

Tjänsten levereras genom att befintlig vård och underhållsplan används som grunddokument samt genom sök i arkiv mm.

3. Utbildningar

Vi hjälper våra kunder, som genom sitt arbetsmiljöansvar och myndighetsuppdrag, har ett långtgående ansvar att personal och förtroendevalda har nödvändiga kunskaper för sitt uppdrag.

Arbetsmiljöutbildning

Vår tjänst levereras med utgångspunkt från arbetsmiljölagstiftningen där  kyrkogårdspersonal utbildas att arbeta säkert.

Utbildning för förtroendevalda

Vår tjänst levereras med utgångspunkt från begravningsverksamhetens lagstiftning med fokus på de förtroendevaldas uppdrag i kyrkoråd mm.

Tjänsterna levereras genom fysiska och digitala kurser, innehåll och kurslängd anpassas efter kundens behov.

Referenser

Genom mitt tidigare uppdrag som kyrkogårdschef har jag fått ett stort kontaktnät

Per WulffOmrådeschef SIMAB
Read More
Genom mitt förtroendeuppdrag som ordförande i Båstad Östra Karups kyrkogårds- och fastighetsutsktott har jag sett Peters förmåga att driva projekt från idéstadie till fullgott resultat. Jag kan verkligen rekommendera honom.
Andreas SundbomÄgare och VD, Trygg AB
Read More
Peter är ett varmt tillskott till Trygg familjen med sin gedigna kunskap om kyrkogårds miljöer och dess drift och utveckling, Peter är en utmärkt kommunikatör och hjälper oss att hitta nya förvaltningar som vi kan samarbeta med
Akademi BåstadUtbildningsledare Fredrik Thomée
Read More
Peters erfarenheter bidra på ett konkret och pedagogiskt sätt i yrkeshögskolans undervisning. Peter leder kursen “kvalitet, miljö och arbetsmiljö” för “kvalificerade trädgårdsanläggare” där föreläsningar och bedömningar av elevernas kunskaper ingår.
Previous
Next