Referenser

Tidigare utförda Projekt

Båstad - Östra Karups kyrkogårdar

Bergvärme installation Östra Karups kyrka och Mariakyrkan

Konservatorsarbeten, Östra Karups kyrka och Mariakyrkan

Renovering av tornrums golv samt städning i Mariakyrkan

Tak och fasad renovering Östra Karups kyrka och Mariakyrkan

Översyn och utveckling av elinstallationer i Östra Karups kyrka och Mariakyrka